0216 574 68 69

Elektrik Üretimi

Artan talebi karşılayabilmek için, 2023 yılına kadar Türkiye enerji sektöründe yaklaşık 120 milyar doların üzerinde bir yatırıma ihtiyaç duyulduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye'nin mevcut enerji kaynakları, bu talebi karşılamakta yetersiz kalacağı için, enerji kaynaklarının, teknolojinin ve altyapının dikkatli bir biçimde çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Avantajlı konumu ve koşulları sayesinde Türkiye, su, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip durumdadır.

Sara Enerji olarak biz, ulusal enerji piyasasının ko​şullarının farkındayız. Kendimizi bu pazarda önemli bir oyuncu olmaya ve pazardaki büyümeden doğacak fırsatları yakalamaya adamış bulunmaktayız.

Küresel ekonomik kriz koşullarına rağmen T​ürkiye, 2009 yılında 200 milyar kilowatt saat (kWh) olan elektrik üretimini, 2010 yılında 210 milyar kWh seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Elektrik talebinin ciddi bir biçimde artış göstererek 2023 yılı itibarı ile 500 milyar kilowatt saate çıkacağı hesaplanmaktadır. Bu durum üretim kapasitesinin artırılmasının yanında, işletme kaynaklarının da verimliliğinin artırılmasını da gerektirecektir.

İşletme kaynaklarındaki verimlilik devletin üretim portföyünün yanı sıra, dağıtım hizmetlerinin de özelleştirilmesi ile gerçekleşecektir. Sara Enerji olarak biz bu fırsatları, mevcut enerji üretim proje portföyünü, üretim türlerinin çeşitlendirilmesi açısından en iyi biçimde tamamlayacak şekilde takip etmekteyiz.

Elektrik sektöründe sinerji yaratmanın bir parçası olarak, hem yurtiçinde hem de sınırlarımızın dışında elektrik ticareti yapmak, işimizin önemli bir parçası olacaktır.

Üretim kaynaklarının dengeli bir portföy içerisinde geliştirilmesi, değer zinciri entegrasyonundan sinerjiyi, başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin ilk adımıdır. İşte tam da bu nedenle, Sara Enerji, hidroelektrik ve rüzgar ile güneş , jeotermal enerjisinden oluşan proje portföyünü geliştirmiştir.

 

 

İletişim: İçerenköy Mah Doğan Bey Cad Birman İş Merkezi No 4/12 34752 - Ataşehir/İstanbul +90 (216) 574 68 68 Mail:sirket@saraenerji.com.tr