Dünyada büyük ölçüde fosil yakıtların kullanılıyor olması, çevre sorunlarını önemli ölçüde artırmıştır.

Günümüzde fosil yakıtlar denildiğinde akıllara fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliği ile beraber, fosil yakıtların tükenmekte olması, artan enerji ihtiyacı ve bunun çevre açısından daha büyük sorunlar yaratabilecek olma tehdidi , bizi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönlendirmektedir.

Güneş Enerjisi ile elektrik üretimi bu tehdide çözüm olabilecek önemli alternatiflerden bir tanesidir.

Isısal güneş enerjisinin kullanımı açısından ülkemiz Dünya dördüncüsü durumundadır.

Ancak elektrik enerjisi üretimi ve kullanımı açısından oldukça geridedir.

Sara Enerji yenilenebilir enerji ile elektrik üretimi konusundaki hedefleri arasına Güneş enerjisi ile elektrik üretim projelerini de ekleyerek bu alanda yatırımlar yapmak için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamıştır.

Güneş Enerjisi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı teknolojidir. Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır.

Dünya atmosferinin dışında güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir,ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir.Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır.

 


Copyright © 2021  Tüm Hakları Saklıdır. Sara Enerji A.Ş.