Elektrik üretim ve dağıtım sistemleri , Ülkelerin önemli kritik altyapılardan biridir. Bu altyapıların daha kolay ve etkin yönetim için büyük ölçüde SCADA sistemleri kullanılmaktadır. Günümüzde SCADA sistemlerinin İnternet protokollerini yaygın olarak kullanmaya başlaması siber güvenlik tehditlerine varabilecek tehditleri de beraberinde getirmektedir. Çünkü bir ülkenin veya bir bölgenin kısa bir süreliğine bile elektriğinin kesilmesi çok ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kritik altyapılar, bir ülkede ekonomi ve sosyal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi için ciddi öneme sahip olan fiziksel ve sayısal sistemler olarak tanımlanmıştır. Enerji üretim ve dağıtım sistemleri de önemli kritik altyapıların başında gelmektedir. Geçmiş senelerde, kritik altyapılar fiziksel ve mantıksal olarak değerlendirildiğinde güvenlik denildiğinde daha çok fiziksel güvenliğe önem verilmiştir. Fakat bilgi teknolojilerindeki gelişmeler hem altyapıları hem de altyapılar arasındaki ilişkileri ve bağımlılığı etkilediği için bu sistemlerin fiziksel güvenlik yanında mantıksal güvenliği de ön plana çıkmıştır. Çünkü günümüzde kritik altyapı BT (Bilgi Teknolojileri)sistemleri genellikle bilgisayar sistemleri ile kontrol edilmekte ve izlenmektedir. Bilgisayar sistemleri de TCP/IP protokol ailesini kullandığı için İnternete bağlı olsa da olmasa da güvenlik riskleriyle karşı karşıyadır.

Kritik altyapı kavramının ortaya çıkmasının en önemli nedeni bilgi teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanılmasıdır Kritik altyapılar ve bilgi teknolojileri birçok yönden, ciddi şekilde kesişmektedir. Bu kesişimler bilgi teknolojilerinin önemini çok açık bir şekilde göstermektedir. Bu önem, “kritik bilgi altyapıları” teriminin ortaya çıkmasına yol açmıştır. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) kritik bilgi altyapılarını, fonksiyonelliğini yitirmesi durumunda sağlık hizmetlerine, toplumsal emniyet ve güvenliğe, vatandaşların ekonomik refahına veya hükümetin/ekonominin verimli çalışmasına ciddi yönde tesir eden bilgi ağları ve sistemleri olarak tanımlamaktadır.

SCADA sistemleri, petrol , gaz,  elektrik gibi endüstrilerdeki makineleri etkileyen , sayaçlardan tüm boru hatlarına kadar her şeyi kontrol eden karmaşık araçlardır . SARA ENERJİ bu sektörün derinlemesine bir analizi, SCADA sistemleri ve kurumsal BT sistemleri birleşmeye başladıkça, özellikle eski veya eski ekipmandaki güvenlik açıkları zamanında ele alınmazsa, güvenlik risklerini engelleyecek çözümler üretmektedir. 

Elektrik Üretim ve Dağıtım Sistemlerinin Otomasyonu

Günümüzde enerji üretim ve dağıtımının kontrolü, su, doğal gaz, kanalizasyon sistemleri gibi kritik altyapıların kontrol edilmesi ve izlenmesini de sağlayan SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) sistemleri tarafından yapılmaktadır. Bu sistemlerin büyük bir bölümü bilgi ve iletişim teknolojilerinden oluşmaktadır.

Mimari yapı olarak SCADA’yı birinci nesil monolitik, ikinci nesil dağıtık (distributed) ve üçüncü nesil ağ tabanlı (networked) olarak üç nesle ayırmak mümkündür. Birinci nesil sistemlerde ağ yapısı mevcut değildir uzak terminal birimleriyle haberleşmeler özel protokollerle yapılmaktadır. Ayrıca bu tür sistemlerde yedeklemede bulunmamaktadır.

İkinci nesil SCADA sistemlerinde; bilgiyi gerçek zamanlı paylaşan ve LAN(Local Area Network) ile birbirlerine bağlanan çoklu istasyonlar kullanılmıştır.

Üçüncü nesil olarak günümüzde kullanılan ağ tabanlı SCADA sistemleri, RTU (Remote Terminal Unit) imalatçılarına ait özel protokoller yerine açık sistem mimarisini daha çok kullanmaktadır. Bu nesil SCADA sistemlerinin kullandığı açık sistem protokolleri, LAN’dan daha ziyade WAN üzerinden fonksiyonel olarak kullanılmaktadır. Açık mimaride yazıcılar, disk sistemleri, veri kaydediciler gibi üçüncü parti çevre aygıtlar sisteme daha kolay bağlanabilmektedir. WAN protokolleri (IP ve benzeri) sunucuyla iletişim ekipmanları arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Diğer yandan bu SCADA sistemlerinin siber savaşlara ve siber terörist girişimlere açık olması gibi bir güvenlik sorununu gündeme getirdiği de aşikârdır.

SARA , Enerji otomasyonu ve enerjinin yönetimi sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri gibi alanlarda enerji şirketlerine yönelik geniş bir yelpazede ürün temini, anahtar teslim çözümler, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri gibi geniş bir hizmet portföyüne sahiptir.

Elektrik Dağıtımında SCADA Sistemi Faaliyetlerimiz ; 

  • Endüstriyel tesisleri ve Enerji Üreticileri için güvenilir, sürdürülebilir SCADA sistemi kurulumu ve  servis desteği
  • Yük Yönetimi, Yük Atma ve Generator Kontrol Sistemleri
  • Arıza Ayırma Sistemleri
  • TEİAŞ Arıza Kayıt, TEİAŞ Milli Yük Tevzi Haberleşme Sistemleri
  • Enerji Otomasyonu Uygulamaları: Uzaktan İzleme ve Kontrol – SCADA, RTU, Koruma Röleleri Haberleşme Sistemleri
  • SCADA Sistemi ile Enerji Kalitesi izleme Sistemleri
  • Endüstriyel Tesisler ve Enerji Santrallerinin enerji otomasyonu ve kontrol sistemlerinin teknolojik olarak yenilenmesi (Retrofit) çözümleri
  • Enerji Otomasyonu sistemleri için Haberleşme çözümleri – Telemetri Protokolleri: IEC.. , DNP3, Modbus TCP, Modbus RTU vs.
  • Senkronizasyon Sistemleri
  • Siber Güvenlik Uygulama ve Çözümleri

Copyright © 2021  Tüm Hakları Saklıdır. Sara Enerji A.Ş.