Türkiye'de bulunan Hidroelektrik Santrallerinin toplam kurulu gücü 2019 yılın da 30.978 MW'dır. 2019 yılında Hidroelektrik Santralleri ile 88.850.170.000 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Hidroelektrik Santraller (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su büyük miktarda enerji taşımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde de yine yüksek miktarda enerji elde edilir. Her iki yolla da kanal ya da borular içine alınan su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler.

Hidroelektrik Santrallerinin Parçaları,

 • Türbin
 • Jeneratör
 • Salyangoz
 • Transformatörler
 • Şalt Sahası
 • Cebri(Basınçlı) Borular
 • Su Alma Yapısı
 • Su Tutma Yapısı
 • İletim Kanalı
 • Diğer Teçhizatlar 

SARA ENERJİ bu projeler de 

 1. Planlama ve Tasarım
 2. Lisans ve İzinler
 3. Finansman
 4. İnşaat
 5. İşletme  

adımlarından oluşan bütün süreçleri profesyonel ekipler ile yapmaktadır.

    i.Planlama ve Tasarım

 1. Hidroelektrik Tesis Yatırım Adımları
 2. Topografya ve Harita Çalışmaları(Ön Proje)
 3. Hidrolojik Çalışmalar
 4. Temel Tasarım ve Yapı Seçimi (Hidromekanik, Su Kaynakları)
 5. Keşif Metraj
 6. Kurulu Güç Optimizasyonu

          Türkiye’de Hidroelektrik Yatırımları ile İlgili Kamu Kurum/Kuruluşları

 • EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)
 • DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü)
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)

        ii.Lisans ve İzinler

 1. Ön Proje ve Fizibilite Raporu Onayı (DSİ)
 2. Su Kullanım Hakkı Anlaşması (DSI)
 3. Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇŞB)
 4. Bağlantı Anlaşması (TEİAŞ)
 5. Üretim Lisansı (EPDK)
 6. Kati ve Uygulama Proje Onayları, Kabuller (DSİ,ETKB)
 7. Yerel kamu kurumlarından alınan izinler (Kamulaştırma, İmar Planı, İnşaat İzni, vb.)

      iii. Finansman

 1. Projeye Uygun Finansal Kaynak
 2. Gelir giderlerin detaylı olarak hesabı
 3. Özkaynak/kredi oran vadesi ve faiz oranı kararı
 4. Nakit akışı hazırlama
 5. Finansal kuruluşlarla müzakere

      iv. İnşaat

 1. Regülatör
 2. İletim Tüneli
 3. İletim Kanalı
 4. Yükleme Havuzu
 5. Cebri Boru
 6. Santral Binası

V.işletme

Hidrolik potansiyel, yağış rejimine bağlıdır. Dolayısıyla, hidrolik enerji, iklim şartlarındaki değişimlere karşı hassas bir enerji türüdür. Hidroelektrik santraller, diğer üretim tipleri ile kıyaslandığında en düşük işletme maliyetine, en uzun işletme ömrüne ve en yüksek verime haizdirler. HES inşaat ve işletmelerinden kaynaklı bozulmaların restorasyonu planlara dahil ederek yüksek performans ile elektrik üretimi için restorasyon ve bakım için çalışmalarını uzman ekipleri ile yapmaktadır. 

 


Copyright © 2021  Tüm Hakları Saklıdır. Sara Enerji A.Ş.