İnsanları ikiye ayırabiliriz; Farkında olanlar ve farkında olmayanlar.
Dünyanın, gelişmelerin, teknolojilerin, sosyal gerçeklerin ve değişik birçok konunun farkında olmak bunları olabildiğince anlamaya çalışmak insanlarda büyük bir meziyettir. Kısacası bizi belki de insan yapan en önemli unsurlardan biridir.Farkında olan insanların hepsinde gördüğümüz ortak bir özellik ise daima kendini geliştirme isteği ve içgüdüsüdür. Kendinizi ve kariyerinizi geliştirmek istiyorsanız IQ’nuz kadar EQ’nuzu da (yani duygusal zeka’nızı) geliştirmeniz gerekir. Aynı zamanda belki de farkında olmadığımız veya farkında olup da gerekli önem vermediğimiz konuları sizlere tekrardan hatırlatmaya çalıştık.
 
SARA ENERJİ olarak hedefimiz, sahip olduğumuz kalite ve marka anlayışıyla, Enerji , bilgi ve iletişim sektörünün lider firması haline gelmektir. Bu hedef doğrultusunda, İnsan Kaynakları politikamızı, iyi eğitim almış kalifiye personel alımını gerçekleştirmek, personel memnuniyetini sağlamak ve kariyer planlaması uygulamaları, eğitimler ile kişisel gelişimi desteklemek olarak özetliyoruz.Ekip ruhunun tüm çalışma şekillerinin üzerinde olduğu inancıyla çalışıyoruz. Biliyoruz ki, iletişime açık, dürüst ve dayanışma içinde hareket eden insan kaynağı, firmamızın daha başarılı adımlar atabilmesi için en önemli koşuldur. Bu vizyon parelelinde insan kaynakları süreçlerimizi şekillendiriyoruz.
 
Kariyer gelişimi insanın yaşamı boyunca açığa çıkan bir süreçtir.  Bireyin seçmiş olduğu meslekleri, iş çeşitlerini, ve aynı zamanda boş zamanlarında yapmaktan hoşlandığı faaliyetleri kapsamaktadır. Bu süreç kapsamında bireyin almış olduğu kişisel kararlar aile ortamı, aile ve okul eğitimi, dini yönelim ve diğer sosyal faktörler tarafından etkilenmektedir. 80'li yılların başından bu yana kariyer (career) kelimesi meslek (vocation veya occupation) kelimesi yerine kullanılmaya başlanmıştır, çünkü kariyer kelimesinin daha geniş bir kavram gösterdiğine inanılmaktadır. 
Zaman içinde kariyer kelimesi birçok değişikliğe uğramıştır. 70‘li yıllarda, tamamen bireyin profesyonel hayatının yansıtılması ile ilgili kullanılmaktadır. Daha sonraki aşamalarda bu terime ek anlamlar da kazandırılmıştır ve bunlar bireyin özel, toplum ve ekonomik hayatıyla ilgili anlamlardır. 

Ekonomik açıdan bakıldığında kariyer bireyin çalışmış olduğu farklı pozisyonları ve eğitim ve gelişim aşamasında elde ettiği sonuçların sıralamasıdır.   
Kariyer gelişimi süreci açısından bakıldığında, kariyer kelimesi “psikolojik, sosyolojik, ekonomik, fiziksel faktörler ve şans faktörünün etkileşimleri sonucunda bireyin yaşamı boyunca meşkul olduğu görevler, meslekler veya kariyerlerin sıralamasını şekillendirmektedir” olarak tanımlanmaktadır.  
 
Kariyer gelişimi insan hayatının temel unsurudur. Bu süreç bireyin tüm yaşam döngüsünü kapsamaktadır ve bir bütün olarak insanı etkilemektedir. Kariyer gelişimi kişinin kendi benliğini yani “ben”, onun aile hayatını, ve aynı zamanda içinde yaşadığı çevre ve kültürel çevrenin yönlerini içeren kavramdır.  

Kariyer gelişimi aynı zamanda sürekli öğrenme süreci, kendini keşfetme ile ilgili esnek adımlar atmak, iş fırsatlarının araştırılması, karar verme ve hedef belirleme olarak da tanımlanmaktadır. 
SARA ENERJİ'de kariyer yönetimi çerçevesinde, personelin yaptığı işte kendini geliştirmesinin yanı sıra aldığı eğitim ve kazandığı deneyimler ile başarılı projelere imza atması hedeflenir. Personel, eğitim programları ile desteklenir.

Copyright © 2021  Tüm Hakları Saklıdır. Sara Enerji A.Ş.