MİSYONUMUZ

Sara Enerji Şirketinin misyonu, Türkiye’nin enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, çevreye saygılı, ileri teknoloji ve bilgiyi verimliliğe dönüştüren, yenilik ve gelişmelere açık ve ülke ekonomisine en üst seviyede katkısı olan bir enerji şirketi olmaktır.

Çevre dostu ve yüksek verimli projelerin en yetkin çalışanlarla hayata geçirilmesi ve iş mükemmelliğinde örnek olunması yoluyla Türkiye elektrik pazarının bir oyuncusu olarak tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmak.

Araştırma, geliştirme ve ürün geliştirme organizasyonuna çok büyük önem vermektedir.

Çok iyi yetişmiş kadrosu ile kısa süre içerisinde, sektöründe ilklere imza atmış ve standardı belirleyen firmalardan biri haline gelmeye çalışmaktadır.

 VİZYONUMUZ

Türkiye'nin en beğenilen ve en değerli dikey entegrasyona dayalı enerji şirketi olmak ve enerji de orta çaplı bir oyuncu olmaktır. Gelişen teknolojiyi kullanarak, müşterilerimiz için değer yaratan kalite anlayışımız ile örnek bir şirket modeli oluşturarak ENERJİ sektöründe ilerlemektir.

Gelişmekte olan ülkemiz için enerji hem gerekli ve hem de stratejik önemi olan özelliklere sahiptir.Tüm dünyanın ilgilendiği; enerjinin güvenli ve sürdürebilir temini, verimli kullanımı, sera gazının azaltılması ve çevrenin korunması petrol fiyatlarındaki artma eğilimi ve kararsızlıklar, fosil kaynaklardan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru geçip vb. konulardır.

Dünyada ve Türkiye’de enerji 'ye talep artmaktadır ve gelecekte de artmaya devam edecektir. Bir çok kurum enerji talebinin projeksiyonları hakkında çalışma yapmaktadır.

 


Copyright © 2021  Tüm Hakları Saklıdır. Sara Enerji A.Ş.