Enerjide;

•SARA, enerji sektöründeki yeni iş olanaklarını değerlendirmek, kaliteli ve güvenilir enerji tedarik ihtiyacını karşılamak amacıyla 2006 yılında kurulmuştur. SARA Enerji ; Malatya, Adıyaman, Hatay, Mersin’de faaliyet gösteren RES ve güce sahip çeşitli üretim santrallerinin devreye alınması ile birlikte yaklaşık 75 MW kurulu güce ulaşacaktır.

KALİTE POLİTİKASI

Toplam kalite anlayışını benimseyerek;

•Müşteri odaklı çalışılır,

•Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak hedeflenir,

•Sürekli gelişme için etkin bir kalite yönetim sistemi uygulanır,

•İşimiz ilk defada doğru yapılır.

•Toplam kalite tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır.

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Ana stratejilerimizin en temel parçası; hizmetlerimizi sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında vermek, doğal kaynakları akıllıca kullanmak ve çevre koruma ile ilgili performansımızı sürekli iyileştirmektir.

Bu temel noktadan yola çıkarak bütün arzumuz ve taahhüdümüz iş kazalarının ve olası olumsuz çevresel etkilerimizin temel sebeplerini, bunlara neden olan davranışları ve koşulları sürekli iyileştirmektir.

SARA ENERJİ, çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.

•Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı;

•Çevre ile uyumlu, en son teknolojiye sahip ekipmanları kullanarak emisyon gazını asgariye indirmeyi;

•Çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı ve tüm çalışanlarımıza bu bilinci aşılamayı;

•Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştirmeyi;

•Yeni yatırımlarda çevre faktörünü de göz önüne alan etki analizleri yapmayı;

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonları izlemeyi ve yönetmeyi taahhüt ederiz. SARA Enerji bünyemizde, yenilenebilir enerji kaynaklı projelerini, gönüllü karbon offsetleme konusunda serbest piyasada faaliyetlerde bulunan VCS (Verfied Carbon Standard) ve GS (Gold Standard) kuruluşları tarafından sertifikalandırmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

•Yaşanabilir bir gelecek için

•Paydaşlarımızın ve toplumun sürdürülebilirlik gelişimine yardımcı oluruz,

•Doğal kaynakları etkin kullanır, çevre duyarlılığımızı artırırız,

•Finansal performansımızı yüksek tutarız,

•Tüm bunları etik kurallar çerçevesinde gerçekleştiririz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

•Şirketi geleceğe taşıyacak insan gücü oluşturulur ve kalıcılığı sağlanır,

•Çalışanların performansını en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gelişim fırsatları sunulur,

•Çalışanların kendi kendini motive etme yetkinliği geliştirilir,

•Tüm süreçler, en iyi uygulamalar ile desteklenir.

 


Copyright © 2021  Tüm Hakları Saklıdır. Sara Enerji A.Ş.